ACİL DURUM / EYLEM PLANI

ACİL DURUM/ EYLEM PLANI

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan makine ve maddeler ile iş ekipmanları çevre şartları ve lokasyon dikkate alınarak hazırlanan çalışanı, işyerini ve çevreyi korumaya yönelik hazırlanan plandır.
• Acil durumlar , acil durum ekipleri ve İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alınarak; acil durum planı yapılır.
• Acil durum ekipleri , acil durum müdahale ve periyotları kullanılacak ekipmanlar ile acil eylem planı oluşturulur.
• Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirlenir,
• Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alınır,
• Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapılır,
• Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek, acil durum ekiplerinin oluşturulur,
• Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak, öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum / Eylem Planları hazırlanır.

ACİL DURUMLARIN BELİRLENMESİ

• Risk değerlendirme sonuçları, tehlikeli maddeler, patlama, yangın, ilk yardım ve tahliye gerektiren olaylar, doğal afetler ve meydana gelme ihtimalleri ve sabotaj ihtimalleri belirlenir.
• İşyerinde mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alınır.

ACİL DURUM PLANININ OLUŞTURULMASI

• İşyerlerinde tasarım ve kuruluş aşamasından başlayan ve işyerindeki tüm aşamalardaki acil durumlar belirlenir.
• Acil durumların olumsuz etkileri, önleyici tedbirler alınır.
• Görevlendirilecek kişiler belirlenir.
• Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulur.

ACİL DURUM EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI

• Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; Arama, kurtarma, tahliye ,yangınla mücadele ekipleri oluşturulur.
• Her bir konuda uygun donanıma sahip özel eğitimli birer eleman destek elemanı olarak görevlendirilir.
• Tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilir.

ACİL DURUM PLANI DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARI

• İş Güvenliği uzmanı tarafından hazırlanan Acil Durum Eylem Planı yayınlanır.
• İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı. Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi. Belirlenen acil durumlar. Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri. İşyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki hazırlanan Acil Durum Eylem Planında yer alır.
• Acil Durum Eylem Planı belirli aralıklarla yeniden hazırlanır.

Acil Durum Planı, EGE GÖKMEN OSGB bünyesinde çalışan uzmanlar tarafından hazırlanmaktadır. Acil Durum Planının uygulanmasıyla ilgili gerekli eğitimler uzmanlarımız tarafından çalışanlarınıza verilmekte olup, olası bir acil durumda infial engellenerek çalışanların sağlıklı bir şekilde tahliyesi gerçekleştirilir.
Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bir bilgi için bize danışabilirsiniz. Konusunda yetkin İş Güvenliği Uzmanlarımız bu konuda size hizmet vermeye hazır bulunmaktadır.
Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

EGE GÖKMEN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
TEL : 0 (312) 471 71 70 - Mail : info@egegokmen.com
Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Üçler Plaza Balgat / ANKARA

EGE GÖKMEN. Tüm hakkı saklıdır.