İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (İSG EĞİTİMİ)


6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hayatımıza giren bir diğer hizmet ise iş güvenliği eğitimidir. Bu eğitimi EGE GÖKMEN OSGB bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri faaliyet gösterdiğiniz sektöre uyarlayarak en etkin şekilde vereceklerdir.
Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi EGE GÖKMEN Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından
Mevzuatta belirtilen aşağıdaki 3 başlık altında toplanan konularda verilmektedir.

1. Genel Konular


• Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
• İşyeri temizliği ve düzeni
• İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık Konuları


• Meslek hastalıklarının sebepleri
• Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
• Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
• İlkyardım

3.Teknik Konular


• Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
• Elle kaldırma ve taşıma
• Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
• Ekranlı araçlarla çalışma
• Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
• İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
• Güvenlik ve sağlık işaretleri
• Kişisel koruyucu donanım kullanımı
• İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
• Tahliye ve kurtarma
• EGE GÖKMEN OSGB yıllık eğitim planı düzenleyerek bu eğitim planı dahilin de eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Temel İSG eğitimi az tehlikeli sınıflarda 8 saat, Tehlikeli sınıflarda 10 Saat ve çok tehlikeli sınıflarda 12 saatten az olmamak kaydıyla gerçekleştirilir.
• Az tehlikeli sınıflarda eğitimler 3 yıl da bir, tehlikeli sınıflarda eğitimler 2 yılda bir ve çok tehlikeli sınıflarda eğitimler her yıl yenilenir.

Özel Durumlar


• İş kazasına maruz kalan bir çalışan tekrar iş başı yapmadan önce
• İşten ayrılıp tekrar iş başı yapan bir kişi 6 aydan uzun süre işten ayrı kalmış ise eğitimi yenilenir.
EGE GÖKMEN OSGB olarak 7 gün 24 saat iş güvenliği eğitimi verebileceğimizi ve vardiyalı çalışmalarınızda sizlere kısmi süreli ve uzun süreli hizmetler sağlayabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

EGE GÖKMEN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
TEL : 0 (312) 471 71 70 - Mail : info@egegokmen.com
Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Üçler Plaza Balgat / ANKARA

EGE GÖKMEN. Tüm hakkı saklıdır.