İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve iş güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip profesyonel kadromuz ile az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerine hizmet verebilecek yeterli sayıda A Sınıfı iş güvenliği uzmanı, B Sınıfı iş güvenliği uzmanı ve C Sınıfı iş güvenliği uzmanı bulundurmaktayız.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMET İÇERİĞİ

• İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için size önerilerde bulunmaktadır.
• İşyerine uzun vadede en ekonomik çözümleri sunarak iş güvenliği maliyetlerini minimize etmek.
• İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri size yazılı olarak bildirmektedir.
• İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmaktadır
• İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmakta, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda size önerilerde bulunmakta ve takibini yapmaktadır.
• İş Güvenliği uzmanları İş Güvenliği Yol Haritası hazırlamaktadır. Böylelikle nereden başlanıp nerede noktalanacağını size önceden bildirmektedir.
İş güvenliği uzmanları iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken önlemleri size yazılı olarak bildirmektedir.
• İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmakta, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemekte ve kontrol etmektedir.
• Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamakta ve uygulamalarını kontrol etmektedir.
• Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmektedir.
• İş Güvenliği Uzmanları periyodik olarak destekleyici eğitimler gerçekleştirmektedir.
• İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamakta ve uygulamaların takibini yapmaktadır.
• Risk Değerlendirmesi yapmaktadır.
İş Sağlığı ve İş güvenliği hususunda her türlü rehberlik ve danışmanlık görevlerini en iyi şekilde üstlenmektedir.

Bünyemizdeki makina, inşaat, maden, endüstri, elektrik elektronik, bilgisayar, çevre, gıda, jeoloji, kimya, fizik, tekstil, ziraat mühendislerinden oluşan A, B, C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımız yetkileri çerçevesinde, işyerinizde rehberlik, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim, bilgilendirme ve kayıt, ilgili birimlerle işbirliği konularında çalışmaktadırlar. Tüm çalışmalarını son teknoloji ve güncel mevzuat bilgileri ışığında yapan uzmanlarımız işyerinizde güvenli çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunmaktadırlar.
6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, tehlike sınıfına uygun ve faaliyet gösterdiğiniz sektörde tecrübeli iş güvenliği uzmanı hizmetini EGE GÖKMEN OSGB’den alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

EGE GÖKMEN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
TEL : 0 (312) 471 71 70 - Mail : info@egegokmen.com
Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Üçler Plaza Balgat / ANKARA

EGE GÖKMEN. Tüm hakkı saklıdır.