İŞ YERİ HEKİMİ

İŞ YERİ HEKİMİ

YÖK tarafından onaylanmış Hekimlik diplomasına sahip olan ve İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlerimiz ile hizmet vermekteyiz.

İŞ YERİ HEKİMİ HİZMET İÇERİĞİ

• İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak,
• İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak,
• Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin yönetilmesi,
• İşyeri Hekimi çalışanların sağlığının korunması amacıyla gerekli önerilerde ve tavsiyelerde bulunmak,
• İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak,
• İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak,
• İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek,
• İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,
• İşe giriş muayeneleri ve periyodik muayenelerin planlanması ve düzenli olarak yapılması
• Çalışanların yapacakları işe uygun olup olmadığını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tahlillerin sonuçlarını uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,
• Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda periyodik muayene tekrarlamak.
• İstatistiklerin tutularak en sık hastalıkların belirlenmesi, en sık karşılaşılan kronik hastalıkların tespit edilerek iş gücü kaybının önlenmesi
• Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
• İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili verileri kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile birlikte işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici tedbir ve önerilerde bulunmak,
• Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, işe giriş ve periyodik muayeneleri konusunda bilgilendirmek ve işverene bu yönde bir rapor sunmak,
• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi için ilgili kişilerle işbirliği yapmak.

EGE GÖKMEN OSGB İşyeri Hekimi hizmeti sağlarken yasalara uygun şekilde çalışanların sağlık kontrollerinden geçebileceği bir iş sağlığı merkezidir.
EGE GÖKMEN OSGB olarak Uzman doktor kadromuz ile işyerinizde sağlık gözetimleri kapsamında iş güvenliği uzmanı ile beraber tüm faaliyetleri yürütmekte, işyeri ve çalışan sağlık uygulamalarını ve periyodik takiplerini güncel ve profesyonel yöntemler çerçevesinde gerçekleştirerek sağlıklı çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunmaktayız.

Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

EGE GÖKMEN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
TEL : 0 (312) 471 71 70 - Mail : info@egegokmen.com
Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Üçler Plaza Balgat / ANKARA

EGE GÖKMEN. Tüm hakkı saklıdır.