İŞYERİ HEMŞİRESİ

İşyeri Hemşiresi / Diğer Sağlık Personeli


İŞYERİ HEMŞİRESİ

EGE GÖKMEN OSGB hizmet sunduğu kuruluşlara, uzman ve deneyimli sağlık personeli ile hizmet vermektedir.
Bünyemizde bulunan ve sağlık alanındaki tecrübelerini iş yerlerine taşıma amacı ile de özel eğitilen sağlık personelimiz gerek iş yeri hekimi gerek iş güvenliği uzmanı ve çalışanlarınızın işlerini daha da kolaylaştırmaktadır. Yapacağımız iş birliği ile firmanıza gönderilecek sağlık personeli ekibimiz ilgili kanun ve yönetmeliklerin getirdiği tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.
EGE GÖKMEN OSGB tarafından görevlendirilmiş Diğer Sağlık Personelleri, İşyeri Hekimleri ile uyumlu çalışma ortamını yakalamakta ve sürdürmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği yasasında yapılan son değişikliklere göre 10'dan fazla çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde zorunlu olan işyeri hemşiresi hizmetini EGE GÖKMEN OSGB size sunacaktır.

İŞYERİ HEMŞİRESİ HİZMET İÇERİĞİ

• İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
• Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
• Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
• İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
• Çalışanların sağlık eğitimine katılmak,
• İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
• Özel politika gerektiren grupların takip edip ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
• İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını takip etmek denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak,
• İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
• İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
• Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,

Diğer Sağlık Personelleri 20.07.2013/28713 tarih ve nolu Resmi Gazete'de yayınlanan Diğer Sağlık Personelleri’nin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur. Diğer Sağlık Personeli hizmetini EGE GÖKMEN OSGB’den alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

EGE GÖKMEN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
TEL : 0 (312) 471 71 70 - Mail : info@egegokmen.com
Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Üçler Plaza Balgat / ANKARA

EGE GÖKMEN. Tüm hakkı saklıdır.